איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
עמית (אמיגה) מנחם   צ'רטקוב (צוברי) מזל   רון (רוזנמן) אברהם
ענטר שלמה   צלליכין נירה   רון (יזרעאל) טובה
פאפו ריקה   קאושנסקי (גרינשטיין) שרה   רופמן (לב) אסתר
פוחצ'בסקי (מלכין) ציונה   קומרוב מנוח   רפאלי (אשכול) דבורה
פיגין עמוס   קטוביץ יהודה דודי   שובלי סעדיה עמיקם
פידלמן משה   קיפניס (יזרעאלי) ציונה   שוורץ (רגוניס) מתילדה
פינשטיין (קטוביץ) אסתר אתי   קלינגר יצחק   שילוני עדי
פיס (גרטנברג) לאה   קמפינסקי (פלד) חיה   שנהב (פינקלשטיין) חיים
פלדקליין אברהם   קנר (כץ) עדנה   שפירא ניסן
פרבר אברהם   קרלן עמנואל   שפרברג (שובלי) אסתר
פרוידנטל (רייך) טובה   קרפט אלי   שפרן רחל
פרידמן (ציברסקי) פועה פעיה   רביד (הוברמן) יונה נני   שקדי (סולימן) מזל
פרנקו (נפתלי) אדלה   רודיטי (טרטקוב) חנה   שריד (בוצינסקי) יצחק
פרסוף תחיה   רוהר (לבה) חנה   שרמן (לוין) זהבה זזי