איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב דניאל   בקר צדוק   היין זאב
אברוך (תרח) ליבה   בקר שרה   הימן (פוקסון) שרה
אברמוב מיכאל   ברניצקי דן   הינדי ציון
אבשלומוב אברהם   ברנפלד אמנון   הלוי בלפור
אוברמן יורם   ברנפלד (וינברג) נחמה   הלפרין (ברוק) רחל
אחיעז (בן יעקב) רותי   ברעם (ברהום) שאול   הר טוב (צייגר) מרים
אידלשטיין אפרים   גורדון (ולד) רבקה   הרניק (מילמן) אהובה
איכנבום אריה   גיספן (נדב) חבצלת   ויסברג חנוך
אלבר יאיר   גרדוס אליהו   ויצמן (יפת) דקלה
אלטשולר (מרגלית) חרות   גרוס יעקב   זוהר (אליהו) מטמונה
אליזוב פנחס   גרין (הגורני) אברהם   זיבלין אהרון
אלפרין ישראל   גרינפילד יצחק   זיידמן מרטין
אפרים יצחק   גרמי מאיר   זייצוב מרכס רינה
אפרים (חמוז) שרה   דוידוביץ (לזובסקי) שרה   זינר שמריהו מנצור
אפשטיין שלמה אפי   דמול (כהן) פרידה   זיסמן (ים שחור) זיוה
אקוה אבנר   דרור מירה   חודורוב (הירשפלד) דליה
ארד (רייך) חוה   האן טומס טומי   חויטיקה (חממי) מרים
בוטון (קובוביצקי) ורדה   הובר (וייסמן) רנה   חיון עמנואל אליהו
ביגלמן (זוסמנוביץ) רות   הופמן (יעקובי) פנינה   חיטרוש ירדנה
בן אליעזר אליעזר   הורביץ שילה   חיסין אריה