איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי אפרים   בלאושטיין יצחק   גזית (גלזר) יוסף יוסי
אבשלומוב (סיבהי) רחל   בלדוד (לוי) שמחה   גיל (גוליברודה) אהרון
אדנבורג (ג'דה) מרים   בלקינד אילנה   גיל (בן דוד) ניסה
אהרוני (מזרחי) רינה   בן ארויה (חיריק) לאה   גינזבורג שמואל
אולינקי (הוכברגר) יוכבד   בן אריה אריה   גינצבורג (אוצפ) לאה
אוניקובר עמליה   בן נאים משה   גיסין (בנארי) דליה
אורן (מינץ) כרמלה   בן עד נפתלי   גיסין (דודזון) רחל
אידלשטיין (בלקינד) מאירה   בן עזר (זהבי) חנה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל
איזנברג הלל   בן עמי מרים   גלוסקא יגאל
אייזן אריה   בקר יהודית   גלנץ יהודית
אלון (דוברובסקי) חנה   בר דיין ניסן   גרונמן (קטוביץ) אהובה
אלוני (מלמוד) שרה   ברוטפלד (אולינקי) רינה   גרין (צלניקר) ציונה
אליזוב יצחק   ברנוי (בלומנפלד) זאק   דברה (קרידן) שושנה
אלישיב (ויס) יצחק   גבעתי יואב   דויטש שרה
ארז (ויטורז') עודד   גדסי אמנון   דורון גור אריה גורי
אשכנזי שוב (זינגר) נוגה   גוידטושק (לייזר) מרגלית   דים (יעקובי) רות
ביברמן רון   גולדנברג יורם   דרור פרימן אילן
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   גולי דוד   הדר (בקר) דבורה
בית הלחמי אהרון   גולן אמיץ   הדר מרדכי חיים
בית הלחמי עטרה   גורודנציק (קירז'נר) לאה   הימן (ארן) אביבה