איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי אפרים   בית הלחמי עטרה   גורודנציק (קירז'נר) לאה
אבשלומוב (סיבהי) רחל   בלאושטיין יצחק   גזית (גלזר) יוסף יוסי
אדנבורג (ג'דה) מרים   בלדוד (לוי) שמחה   גיל (גוליברודה) אהרון
אהרוני (מזרחי) רינה   בלקינד (ריכמן) אילנה   גיל (בן דוד) ניסה
אולינקי (הוכברגר) יוכבד   בן ארויה (חיריק) לאה   גינזבורג שמואל
אוניקובר עמליה   בן אריה אריה   גינצבורג (אוצפ) לאה
אורן (מינץ) כרמלה   בן נאים משה   גיסין (בנארי) דליה
אידלשטיין (בלקינד) מאירה   בן עד נפתלי   גיסין (דודזון) רחל
איזלנד ערגה   בן עזר (זהבי) חנה   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל
איזנברג הלל   בן עמי מרים   גלוסקא יגאל
אייזן אריה   בקר יהודית   גלנץ יהודית
אלון (דוברובסקי) חנה   בר דיין ניסן   גרונמן (קטוביץ) אהובה
אלוני (מלמוד) שרה   ברוטפלד (אולינקי) רינה   גרין (צלניקר) ציונה
אליזוב יצחק   ברנוי (בלומנפלד) זאק   דברה (קרידן) שושנה
אלישיב (ויס) יצחק   גבעתי יואב   דויטש רפאל
ארז (ויטורז') עודד   גדסי אמנון   דויטש שרה
אשכנזי שוב (זינגר) נוגה   גוידטושק (לייזר) מרגלית   דורון גור אריה גורי
ביברמן רון   גולדנברג יורם   דים (יעקובי) רות
בירמן (ציבלין) אסתר אתי   גולי דוד   דרור פרימן אילן
בית הלחמי אהרון   גולן אמיץ   הדר (בקר) דבורה