איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הדר מרדכי חיים   זילברשטיין יחזקאל   יעקובי ירחמיאל ירח
הימן (ארן) אביבה   זינר (מני) איילה   יעקובסון (קירש) רפאלה עדנה
הלל (בראון) אביבה   זלינגר (לוי) מלכה   יצחקי מיכאל
הלל הלל   זלצמן זהבי   ישח (טפר) שלומית
הלל (ליפשיץ) יוכבד   זמסקי (הייבנטריגר) אורה   כהן אליעזר
הלל (אנדרסון) פמלה   זקס אליעם   כהן אלכסנדר
הנדלר אלי   חודורוב אהוד   כהן אמנון
הר ציון מאיר   חונן בנימין   כהן יוסף
הר ציון (אברמסון) רותי   חמדי (אגי) אביבה   כהן (סולימן) רות
הר ציון שושנה   חממי אליהו   כמוס בצלאל
וולף אורי   טביב צביה   לבנטל עמנואל עמי
וולקוב (יפת) רות   טביב גדסי אסתר   לוי (מזרחי) יפה
וולקוביץ יעקב   טייר-קייזר פולה פנינה לאה   לוי (זוסמן) נילי
וילנר (בורק) נחמה   טל (בורוכוביץ) יפה   לוי (מדמוני) ציונה
וינטר חיים   טרכטנברג (רייפמן) אהובה   לוי (מזרחי) רחל
ורשביאק אלימלך   יהודה בלכמן (מילר) זהבה   לויאן (פרנקל) אילנה
זוסמנוביץ עמוס   יואש רבקה   ליאור (ליכטנשטיין) מנחם
זיגר יצחק מרדכי   ייני ליאור   ליאור (שיפמילר) שפרה
זיזובי אליהו יחזקאל   ימשון (נובומיסט) אסתר   ליזרוביץ חגי
זילברשטיין אהוד   ימשון (סגל) חוה   למדן עמי