איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לרנר אברהם משה   סיקוף עמנואל   קוזי אהרון
לרנר דרויאן (לוי) יעל   ספרן (גפלה) דליה   קנר חיים נתנאל
מדליה אברהם   עדיני חיים   קפלון (לוין) דליה
מוסאל אסתר   עציון סילויה סילבי   קרסל (כהן ארזי) פלורה
מוסאל יעקב   ערן (פרידמן) עמוס   ראם (קרוק) אילנה
מזרחי שמואל   פדרמן אהוד   רביב (רבינוביץ) דן
מילוא אברמוביץ (רגוניס) אסתר   פילון רנה   רוזיליו מאיר
מימון (יאבו) יפה   פלד (פלדמן) גדעון   רוזין יהודית
מימון (עומסי) פנינה תמר   פנקס (קפלן) אהובה   רוחה לאה
מרום וינר (גלבר) רחל   פריד אורי   רוטשילד יעקב
מרקוביץ מתניה   פרידמן (וינלגר) רינה   רון (רוזנצוייג) חנוך
משולם (פלמן) גילה אלכסנדרה   פרימן עמנואל   רונן (גורלסקי) מאירה
משיח ישראל   פרשקובסקי יצחק   רזי עפרון
נאירנר אליעזר   צ'רנוב דב   ריגר עלמה
נהמי גד   צדוק (והב) יוכבד   רייטר (לזובסקי) דיצה
נחמיאס (קריסטל) אסתר   ציפרשטיין שולמית   ריינגולד יעל
ניב (קוסובסקי) רבקה   צנזור דן   רמז (שורץ) ורדה
ניסימוב חנה   צרפתי משה   רקובסקי שלום
סופר (קרסנובסקי) יפה   קאופמן (דימנט) רחל   שובלי עמיאל
סיבהי מאיר   קארס (סיקוף) נעמי   שוסהיים שלמה