איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שועלי (מזובר) רינה   שטיגליץ דן   שני (פרידברג) דן
שורר (יניב) אורה   שיקלושי (שרעבי) יהודית   שק שמואל
שחם גיורא   שנהב דוד   תלם (הורויץ) זיוה