איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרומקס חיים   קרלן (שטיין) גילה   שוויקה (פורמן) דליה
פרומקס (דוברישמן) לביאה   קרסנובסקי יצחק   שורצברג זאב
פרי (גולדנסקי) דליה   קררי עדנה   שושן (קלימקר) אלזה
פרימן (שרגא) פנינה   רבינוביץ דוד   שטינבך (וקסלר) גיליה
פרנק (סימנסקי) רות   רובינפלד (שנק) שושנה   שטרמר (זינר) מזל אורית
פרשקובסקי שאול   רוטשילד צבי   שטרנגלז (פלדמן) יהודית
צ'רני טוביה   רז (ריזל) ניסן   שליט"א זמיר
צוקר (בר) דליה   רייס (סגל) מתילדה   שלינגבוים יוסף
צוקר דני   רמז (זמסקי) רם   שנהר (גרוס) רחל
קיפניס טל   רסינסקי עוזי   שפינר (מוסטר) אופירה
קישוני דוד   רסינסקי (רוזנר) רבקה   שפינר שמואל
קלנר שלום   רצ'בסקי (סלומון) דינה   שפיר (ג'מיל) יחיאל
קם (מורטנפלד) מאירה   שאלתיאל יהודה   שרעבי רותי
קנול (פלדמן) רינה   שבילי שלום    
קפלן (בלאו) נירה   שדמון (טופורובסקי) עטרה