איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פליגלמן משולם זוסיה   קפלן (בלאו) נירה   שבילי שלום
פרומקס חיים   קרלן (שטיין) גילה   שדמון (טופורובסקי) עטרה
פרומקס (דוברישמן) לביאה   קרסנובסקי יצחק   שוויקה (פורמן) דליה
פרי (גולדנסקי) דליה   קרקובסקי אסתר גולדה   שורצברג זאב
פרימן (שרגא) פנינה   קררי עדנה   שושן (קלימקר) אלזה
פרנק (סימנסקי) רות   רבינוביץ דוד   שטינבך (וקסלר) גיליה
פרשקובסקי שאול   רובינפלד (שנק) שושנה   שטרמר (זינר) מזל אורית
צ'רני טוביה   רוטשילד צבי   שטרנגלז (פלדמן) יהודית
צוקר (בר) דליה   רז (ריזל) ניסן   שליט"א זמיר
צוקר דני   רייס (סגל) מתילדה   שלינגבוים יוסף
קיפניס טל   רמז (זמסקי) רם   שנהר (גרוס) רחל
קישוני דוד   רסינסקי עוזי   שפינר (מוסטר) אופירה
קלנר שלום   רסינסקי (רוזנר) רבקה   שפינר שמואל
קם (מורטנפלד) מאירה   רצ'בסקי (סלומון) דינה   שפיר (ג'מיל) יחיאל
קנול (פלדמן) רינה   שאלתיאל יהודה   שרעבי רותי