איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (טביב) אבשלום   בן צבי (הרשקוביץ) אילן   וורוטיצקי (חבקין) עדנה
אביגד (ברזילי) חסידה   בן שמחון גבריאל גבי   וייס (מרקוביץ) זהבה
אהרונסון (גוט) עדה   בר אל (מזרחי אבירם) רבקה   וילצ'יק דוד
אלון (כהן) שרה   בר דיין (סמסונוב) גילה   ויסבלום (סיבהי) תקוה
אמית יאירה   בראון (כהן) גאולה   וקשי (קלמוביץ, זמר טוב) יוכבד
אמיתי רן   ג'דה אהרון   ורטהיים משה אורי
אפרים יעקב   גבע תרצה   זאיק יוסף
אקוה חביבה   גולדנסקי רם   זילברשטיין (צלליכין) שלומית
אקרשטיין אילנה   גורפיין אורי   זילברשטיין (רובין) שרה
אריה (יעקובי) אסתר   גיא (אגי) אהרון רוני   זימרמן (בן שמואל) שולמית
אריה יצחק   גיל (ג'מילי) חנניה   זלצמן (זבישינסקי) יפה
ארנון ברוך מרדכי   דברה יעקב   זמל יורם
בוטל אליהו   דויטש דוד   זמסקי יוסף
בורובסקי (סירוטקין) אהובה   דרור פרימן שיאונה   זעפרני (מזרחי) יהודית
בורובסקי יהושע שמואל   דרור רוטשילד גדעון   זק אהרון
בורוכוב ענת   הירשפלד תאודור בנימין   חוס (גולדברג) חסיה
בלוך דניאל   הלפרין אברהם   חממי שלמה
בלוך (קבקוב) פיליס   הררי (וינבוים) נירה   חפץ (מלבסקי) פועה
בלומברג גלינה   הרשדופר (מהצרי) רוחמה   טובי צפורה
בן ארצי רחל   וולף זאב   טל (צוברי) חיה