איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם גרציה   אריה מלכה   דויטש יהודה
אבירם (מזרחי) חיים   באשר רבקה   דור (מרגלית) דליה
אברמוב (נאור) לאה   בלאו גד   הבר (אבי) אברהם
אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   בלומברג צבי   הופשטטר (אסא) דליה
אהרוני (אייזנר) נילי   בן ארצי (תורכי) חיים   הלפרין (קוטקו) זהבה
אוחנה (בשארי) אילנה   בן דב (לזנגה) צבי   וולובלסקי מרדכי מוטי
אופנהיים גדעון   בסן (פירסט) מיכאלה   וולשטיין יורם
אופק (פופיק) נתן   בצר (בלכר) אריה   וילסון (שניצקי) נאוה
אופק (ארנון כהן עיראקי) רינה   ברגמן (שינדלר) נילי   ורניק אילן
אור שחר (סיאני) ברוריה   ברוך עכסה   זוסמן (תרשיש) מרים
אורן (הורנפלד) יורם   בריינר (רוזנבלום) גילה   זלינגר שרגא
איגר (אייכהולץ) נגה   ג'מיל ששון   זמסקי אליעזר
איזנברג (רוגוטנר) דפנה   גבאי (לוי) רינה   זרחי (שלנג) מירי
איטינג דוד   גוליק אליהו אלי   חגין (שוורצבלט) אלכס
איכנבום (הראל) מרים   גורדון אורי   חסל (מרגלית) בלה
אלוני (אזון) קלוד   גינדי אברהם   טובי תמר
אלמוג (מלמוד) שמואל שמוליק   גינת (מזרחי אבירם) צפורה   טיטלמן (הולנד) מירה
אלקיים אהרון   גכטמן גדעון   יזרסקי אורי
אמזל (מהצרי) אורה   גל (גוטרמן) מיכלי   יעקובוביץ אילן
אסא כוכבה   דויטש (מרקוביץ) אורה   ישראלי אריה