איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ימיני שלום   מאייר (קליין) דניאלה   פיטל ישראל
יעקובוביץ אילן   מדמוני יצחק   פירסט רפאלה
ישראלי אריה   מוסקוביץ (פרנקנשטיין צ'רשניה) עדנה   פכטר (ברק) חנה
כדורי (שולנר) נירה   מזור (לוין) אהרונה   פלד מרדכי מוקי
כדורי (ברומברגר) רבקה   מזרחי מנחם   פרבר זאב וילי
כדר אברהם   מזרחי שרה   פרחי (פישביין) אביבה
כדר משה   מירן (מאירוביץ) אמנון   פריד (נאירנר) מירה
כהן איתמר   מלמד נועם   פרידמן (ינקלביץ) מיכל
כהן (פירסט) גבריאלה   משעניה יצחק   פרלמן זאב
כהן יצחק   נדלר (זוסמן) ניצה   פרשקר אילנה
כספי (חובב) עדנה   נוימן (גבין) ניצה   צרפתי בלה
כץ (בייט) מרים הנרייטה   סידי (מנשירוב) חיה   קופל (גולני) מיכל
כרמל יונתן (וינר, פלומין) נילי   סינואני משה   קופרשטוק (פלדמן) רבקה
לוי עובדיה   סלאברט ארתור   קחם בנימין
לוינשטיין מיכאל   סניור עודד   קימל אלכסנדר אלכס
ליבר ראובן   עומסי (ג'מיל) תקוה   קירש רות יהודית
לנדסמן (זוסמן) אינה   ענתבי משה   קרויזמן דני
מאור (יברבוים) רות   עציון (גולצמן) עמוס   קרקובסקי מרים
מאי (פנחס) ורדה   פאר דן   רבינוביץ יהודה
מאייר בנימין   פולק מאיר   רוזנבלום (כהן) עליזה