איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוט ערי   שטוקהמר אבנר מנחם   שמר (לאופר) דליה
רוט שמואל   שטיין אדם   שמרת (שטיינברג סלע) מרים
רוטשילד (רחמני) גאולה   שטייניץ (רכטמן) רחל   שני (בידלובסקי) דליה
רז (בורק) אילנה   שטינמן אילן   שפיר (מזרחי) סימה
רימון עמוס   שיין אברהם   שקד (שנק) יורם
שדה (פלדמן) שלמה   שליט אנה    
שומרון (זינר) גאולה   שלמון ישראל