איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רז (בורק) אילנה   שטייניץ (רכטמן) רחל   שמר (לאופר) דליה
רימון עמוס   שטינמן אילן   שמרת (שטיינברג סלע) מרים
שדה (פלדמן) שלמה   שיין אברהם   שני (בידלובסקי) דליה
שומרון (זינר) גאולה   שליט אנה   שפיר (מזרחי) סימה
שטוקהמר אבנר מנחם   שלמון ישראל   שקד (שנק) יורם