איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביטל (בשארי) אילנה   בקר (גורודצקי) גילה   דברה צפורה
אביצור זאב   בראון (כדר) מלכה   דדי (חג'בי) יהודית
אבישי הלל   ברוך נחמה   דויטשר עדו
אבן כסף (זילברשטיין) אמנון   ברונשטיין שמואל   הוברמן יהודה
אבן כסף (מנדה) יעל   ברוק יוכבד   הכהן עראקי שלום חבקוק
אברוצקי דרורה   ברזילי (הלל) דליה   המר (ציטרינובסקי) שלומית
אברמוביץ דן   ברניצקי מרים מירי   הס נירה
אגוז מיכאל   גבע (גוטמן) מאיר   הראלי (בן עוזיאל) חמדה
אהרוני (מזרחי) אסתר   גודמן ג'רום ירמיהו   הרשקוביץ ברוך
אפל איתיאל   גוטמן אריאל   וגנר אורנה
אפל (מרימס) עטרה   גולדברג אמנון   ויטנברג גיורא
אפרתי (עומסי) צפורה   גולדברג חנה   ויס יגאל
בושמי נאוה   גולדשטיין צלילה   ולד עמוס
בטלמן גדעון   גולי יאיר   זהבי (הלוי) חפציבה
בלכר איתן   גור אריה (יאבו) לאה   זונדרלינג אהוד
בן אהרון צדוק אהרון   גורן עדנה   זיגר (פבין) דליה
בן יוסף שמואל   גילברט קולין   זיסמן איתמר
בן לוי (מזרחי) בתיה   גלבוע (גלובצי'ק) חוני   זלץ אליהו
בן-עמי (סולימן) רות   גלעדי (גולדברג) תמר   זמבל (בנימיני) אילנה
בקר אלכסנדר   גת (טרכטנברג) זיוה ויקה   חזין דניאל דני