איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרניאל (לוקשין) ברכה   רקובסקי (בורובסקי) חסידה   שלמון (סולומון) יורם
רביב (ברקוביץ) עדינה   שוסהיים (ינוביץ) ידידה   שניידר שרגא
רוזנטל דן   שוסטר אבשלום אבי   שר שרגא
רוטשילד גרשון   שורץ איתן   שראל מדלן
רויז מאיר   שטינברג תמורה   שריר משה
רזינסקי (שנק) בתיה   שטרנפלד מאיר   שרעבי חננאל
ריבלין אפרים   שלגי משה מויה   תמרי אריה
רייכהרט יעקב ישראל קובי   שלוין אברהם   תמרי דוד
ריינהרק (מאייר) אירן סולנג'   שליט אילנה    
רפאל (וינטר) מירי מרים   שליטא דוד