איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קוג'מן (מימון) שושנה   רייכהרט יעקב ישראל קובי   שליטא דוד
קישוני (גוטסמן) מרים   ריינהרק (מאייר) אירן סולנג'   שלמון (סולומון) יורם
קלדרון אהרון   רפאל (וינטר) מירי מרים   שניידר שרגא
קפמן (לוין) הדה   רקובסקי (בורובסקי) חסידה   שער אבינועם
קציר (היינמן) עפרה   שוסהיים (ינוביץ) ידידה   שר שרגא
קרניאל (לוקשין) ברכה   שוסטר אבשלום אבי   שראל מדלן
רביב (ברקוביץ) עדינה   שורץ איתן   שריר משה
רוזנטל דן   שטינברג תמורה   שרעבי חננאל
רוטשילד גרשון   שטרנפלד מאיר   תמרי אריה
רויז מאיר   שלגי משה מויה   תמרי דוד
רזינסקי (שנק) בתיה   שלוין אברהם    
ריבלין אפרים   שליט אילנה