איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מזובר יחזקאל   פינקלר (פוטשניקוב) תמר תמי   קס (מרקוביץ) אילנה
מזרחי (מוסאל) בת שבע   פלג (סלומון) דינה   קרוק עדנה
מזרחי שאול   פלג (פולק) יגאל   רבינוביץ (רודניצקי) דפנה
מילר זאב   פרלמן אביבה   רגבי (טננבאום) גרטי
מלכה עדי סעדיה   פרנקו יצחק   רגבי (רוגובסקי) יונתן
מסר (ברקוביץ) רחל   צוברי בנימין   רוזנמן איתן
מסר שלמה   צור (עומסי) שמחה   רוזנפלד שולמית
מרגלית עדנה   צימרמן (אולינקי) שרה   רוטנברג יענקלה יעקב
משעניה יעקב   צלניקר לזר אהובה   רוטנברג שמעון
נאוה איתן   צרפתי משה   רול (גפן) דליה
סגל אביעזר   קארש יגאל   רוס (וקסלר) שולה
סוברן בנימין   קארש שלמה   רותם (כהן) בינה
סולימן אברהם   קדם (ביברמן) גניה   רותם (כתריאל) מרים
סטפני (ענטר) מזל   קול הדני (פריד) גבריאלה   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
ספיר (לוי) שרה   קולודנר (דודזון) יעל   ריד (צוקרמן) סלמה
עוזי (שאלתיאל) רחל   קוצין דבורה   ריטר רוני אהרון
עוקשי אריה   קורן (קרויזמן) אילן   רייטר רוני
עזר ציון   קורן הלל   רימון (יעקובוביץ) עדנה
פאר אברהם   קחם יעל   שדה (פלדמן) דניאל דני
פדרמן סוניה   קלוצמן רותי   שורק (וינברג) טובי