איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שמר (שמרלר) בן עמי   שני (שניידר) בארי   שקובסקי אליהו אלי
שמר (שטיינמסר) בצלאל   שפילמן (גולדנברג) ורדה   שר (כהן) ברכה
שנהב נאוה מאירה   שקד (לזר) דליה   שרעבי בנימין