איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רימון (יעקובוביץ) עדנה   שנהב נאוה מאירה   שקובסקי אליהו אלי
שדה (פלדמן) דניאל דני   שני (שניידר) בארי   שר (כהן) ברכה
שורק (וינברג) טובי   שניידרמן מיכל   שרעבי בנימין
שמר (שמרלר) בן עמי   שפילמן (גולדנברג) ורדה    
שמר (שטיינמסר) בצלאל   שקד (לזר) דליה