איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך מרדכי   ארום חיה   גוטרמן משה
אגוזי (גורפיין) ליאורה   אריה נינו   גור (כנפי) ורדה
אדוט שלמה   ארקין (רוזנשטיין) נועה   גורדון זאב
אהרוני עזרא עוזי   בן אהרון צדוק יוסף   גורן חיים
אולינקי (ברגר) מלכה   בן ארצי יעקב קובי   גורפיין פרידה
אוצפ שרי   בן ארצי צפורה   גיא (אגי) מירון מורנו
אורן (אברמוביץ) אהובה   בן דור (איצקוביץ) אלה   גינדי (קובי) יעקב
אורן (וינר) דליה   בן יהודה ישראל   גינדי (חנוכה) כוכבה
אורן (הורנפלד) שלמה שלומיק   בן עוזיאל אבנר   גינדי (בן שחר) רותי
אזולאי מרדכי   בקר דרור   גינדי (פרנקו) רינה
איזלנד נאוה   ברוק לאה   גלאון (וינבוים) דבורה
איטינג (פרלמן) לאה   ברוש (בן גרא) חנה   גלבוע אליעזר
איל עופר   ברניצקי (מטלון) קוני   גלזר איתן
אילן (איל) חביבה   ברק בנימין   גלנץ דרורה
אלוני (ויצברג) יהודית דיתה   ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   גן (גולדשטיין) יהושע
אליזוב דניאל   ג'דה (סולימן) יפה   גן (עראקי) ציונה
אלמוג (סדצקי) נאוה   גבזו (עוקשי) תלמה   גפן (פרנס) טליה
אמיר (אבולעפיה) גדעון   גבע (עומסי) ורדה   גרינברג אברהם
אמרגי (חג'בי) רחל   גדסי נאוה   גשרי מיכאלי נחמה
אקרמן שלמה   גודמן (סטודלר) סוזן שושנה   דודיס אברהם אבי