איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך מרדכי   אמיר (אבולעפיה) גדעון   גבזו (עוקשי) תלמה
אגוזי (גורפיין) ליאורה   אמרגי (חג'בי) רחל   גבע (עומסי) ורדה
אדוט שלמה   אקרמן שלמה   גדסי נאוה
אהרוני עזרא עוזי   ארום חיה   גודמן (סטודלר) סוזן שושנה
אולינקי (ברגר) מלכה   אריה נינו   גוטרמן משה
אוצפ שרי   ארקין (רוזנשטיין) נועה   גור (כנפי) ורדה
אורן (אברמוביץ) אהובה   בליץ אליהו   גורדון זאב
אורן (וינר) דליה   בן אהרון צדוק יוסף   גורן חיים
אורן (הורנפלד) שלמה שלומיק   בן ארצי יעקב קובי   גורפיין פרידה
אזולאי אהובה   בן ארצי צפורה   גיא (אגי) מירון מורנו
אזולאי מרדכי   בן דור (איצקוביץ) אלה   גינדי (קובי) יעקב
איזלנד נאוה   בן יהודה ישראל   גינדי (חנוכה) כוכבה
איטינג (פרלמן) לאה   בן עוזיאל אבנר   גינדי (בן שחר) רותי
איל עופר   בקר דרור   גינדי (פרנקו) רינה
אילן (איל) חביבה   ברוק לאה   גלאון (וינבוים) דבורה
אלוני (ויצברג) יהודית דיתה   ברוש (בן גרא) חנה   גלבוע אליעזר
אלטורה דן   ברניצקי (מטלון) קוני   גלזר איתן
אלמוג (סדצקי) נאוה   ברק (ברוקשצ'יץ) בנימין   גלנץ דרורה
אלסטר שלמה   ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   גן (גולדשטיין) יהושע
אלקון יחזקאל   ג'דה (סולימן) יפה   גן (עראקי) ציונה