איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך מרדכי   בן ארצי צפורה   גיא (אגי) מירון מורנו
אגוזי (גורפיין) ליאורה   בן דור (איצקוביץ) אלה   גינדי (קובי) יעקב
אדוט שלמה   בן יהודה ישראל   גינדי (חנוכה) כוכבה
אהרוני עזרא עוזי   בן עוזיאל אבנר   גינדי (בן שחר) רותי
אוצפ שרי   בקר דרור   גינדי (פרנקו) רינה
אורן (אברמוביץ) אהובה   ברוק לאה   גלאון (וינבוים) דבורה
אורן (וינר) דליה   ברוש (בן גרא) חנה   גלבוע אליעזר
אורן (הורנפלד) שלמה שלומיק   ברניצקי (מטלון) קוני   גלזר איתן
איטינג (פרלמן) לאה   ברק בנימין   גלנץ דרורה
איל עופר   ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   גן (גולדשטיין) יהושע
אילן (איל) חביבה   ג'דה (סולימן) יפה   גן (עראקי) ציונה
אלוני (ויצברג) יהודית דיתה   גבזו (עוקשי) תלמה   גפן (פרנס) טליה
אליזוב דניאל   גבע (עומסי) ורדה   גרינברג אברהם
אלמוג (סדצקי) נאוה   גדסי נאוה   גשרי מיכאלי נחמה
אמיר (אבולעפיה) גדעון   גודמן (סטודלר) סוזן שושנה   דודיס אברהם אבי
אמרגי (חג'בי) רחל   גוטרמן משה   דוידוב (בראון) עליזה
אריה נינו   גור (כנפי) ורדה   דמארי איתן
ארקין (רוזנשטיין) נועה   גורדון זאב   דמארי יהודה
בן אהרון צדוק יוסף   גורן חיים   דשבסקי יואל
בן ארצי יעקב קובי   גורפיין פרידה   הורוביץ (ויגלר) יעל