איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (אביוב) יובל   בנדר אהוד   גלעדי אבנר
אביוב (מבשוב) רבקה   בקר משה מיכאל   גפני (חומה) חיה מלכה
אבירם גדעון   ברגמן שמואל   גרוסמן (פפנהיים) רחל
אהרוני אליהו   ברהום (גולדנברג) יחיאלה   גרמניק יעקב
אהרוני יצחק   ברוך עמירם   גרצברג (בוקסר) ליאורה
אוסטרוויל דני   ברומברגר איתן   דוד דב דובי
אורן מנשה   ברס יהושע שוקי   דורון (יאגר) רוני
אייזן (שפיר) אילנה   ברס משה   דרור זמיר
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   ברקאי (אוסטשינסקי) רות   הבר (כץ) ורדה
אלרן (צור) אסתר   ברקוביץ יצחק   הדר (ציטרינובסקי) בנימין
אלרן (קסנר) קיילי   ג'מיל (טביב) גאולה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
אפלשטיין (ביקל) עתליה   ג'מיל שלמה   ווטרמן יחיעם אברהם עמי
אקוה דן דני   גוטמן (לאופר) ציונה   ויטנברג חנה
אקוה ישורון   גולי יהודית   וילנר גדעון
בורובסקי (מצגר) חיה   גוליברודה דוד   ויס יורם
בורשטיין (גורדון) אהובה   גולן (כץ) טובה   ויס (גולדנברג) צפורה
בטלמן זאבה   גורפינקיל אהובה   ויס יעקובוביץ שרה
בן דוד חיי   גזית (מורגנשטרן) לאה   ויסברג (וולקן) חנה
בן חור ליאור   גילברט ג'ונתן   ויצמן ג'ים
בן שמואל אברהם   גלזר אלחנן   ורש (גולדברג) דרורה