איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (אביוב) יובל   בנדר אהוד   גלזר אלחנן
אביוב (מבשוב) רבקה   בקר משה מיכאל   גלעדי אבנר
אבירם גדעון   ברגמן שמואל   גפני (חומה) חיה מלכה
אהרוני אליהו   ברהום (גולדנברג) יחיאלה   גרדוס גלעד
אהרוני יצחק   ברוך עמירם   גרוסמן (פפנהיים) רחל
אוסטרוויל דני   ברומברגר איתן   גרמניק יעקב
אורן מנשה   ברס יהושע שוקי   גרצברג (בוקסר) ליאורה
אייזן (שפיר) אילנה   ברס משה   דוד דב דובי
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   ברקאי (אוסטשינסקי) רות   דורון (יאגר) רוני
אלרן (צור) אסתר   ברקוביץ יצחק   דרור זמיר
אלרן (קסנר) קיילי   ג'מיל (טביב) גאולה   הבר (כץ) ורדה
אפלשטיין (ביקל) עתליה   ג'מיל שלמה   הדר (ציטרינובסקי) בנימין
אקוה דן דני   גוטמן (לאופר) ציונה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
אקוה ישורון   גולדנזון משה אבא   ווטרמן יחיעם אברהם עמי
בורובסקי (מצגר) חיה   גולי יהודית   וולק חיים
בורשטיין (גורדון) אהובה   גוליברודה דוד   ויטנברג חנה
בטלמן זאבה   גולן (כץ) טובה   וילנר גדעון
בן דוד חיי   גורפינקיל אהובה   ויס יורם
בן חור ליאור   גזית (מורגנשטרן) לאה   ויס (גולדנברג) צפורה
בן שמואל אברהם   גילברט ג'ונתן   ויס יעקובוביץ שרה