איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביב (אביוב) יובל   בנדר אהוד   גלזר אלחנן
אביוב (מבשוב) רבקה   בקר משה מיכאל   גלעדי אבנר
אבירם גדעון   ברגמן שמואל   גפני (חומה) חיה מלכה
אהרוני אליהו   ברהום (גולדנברג) יחיאלה   גרוסמן (פפנהיים) רחל
אהרוני יצחק   ברוך עמירם   גרמניק יעקב
אוסטרוויל דני   ברומברגר איתן   גרצברג (בוקסר) ליאורה
אורן מנשה   ברס יהושע שוקי   דוד דב דובי
אייזן (שפיר) אילנה   ברס משה   דרור זמיר
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   ברקאי (אוסטשינסקי) רות   הבר (כץ) ורדה
אלרן (צור) אסתר   ברקוביץ יצחק   הדר (ציטרינובסקי) בנימין
אלרן (קסנר) קיילי   ג'מיל (טביב) גאולה   הרשקוביץ (מנדלמן) מינה
אפלשטיין (ביקל) עתליה   ג'מיל שלמה   ווטרמן יחיעם אברהם עמי
אקוה דן דני   גוטמן (לאופר) ציונה   ויטנברג חנה
אקוה ישורון   גולי יהודית   וילנר גדעון
בורובסקי (מצגר) חיה   גוליברודה דוד   ויס יורם
בורשטיין (גורדון) אהובה   גולן (כץ) טובה   ויס (גולדנברג) צפורה
בטלמן זאבה   גורפינקיל אהובה   ויס יעקובוביץ שרה
בן דוד חיי   גזית (מורגנשטרן) לאה   ויסברג (וולקן) חנה
בן חור ליאור   גילברט ג'ונתן   ויצמן ג'ים
בן שמואל אברהם   גילה (בקר) שרה   ורש (גולדברג) דרורה