איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ויסברג (וולקן) חנה   כהן מנחם   מנדה (שאול) ניצה
ויצמן ג'ים   כהן (וידבסקי) רחל   מצקין קלמן
ורש (גולדברג) דרורה   כפיר בן   מרגלית יונה
זינר נחמיה   לוי משה   מרידור (רוזנבלום) צפורה
זכאי (זיכל) מיכאל   לוי (אקוה) נאוה   מרנץ אפרים אפי
זכאי (זיכל) משה   לוי עירית   נבון (פסטרנק) רחל
חבקין (לביאנט) אירית   ליבנה שמעון   נוי שלמה
חיים (מרגלית) מירי   לייבמן (פריימרק) רבקה   נוסבוים (זוננפלד) ורדה
חיימוביץ (גולדברג) רוני   לין שי   סגל אריה
חממי (שמאי) רחל   לישנסקי מיכל   סגל (פלדמן) דליה
חממי שמחה   מדמוני (ישאל) אסתר אתי   ספיר (טבצ'ניק) רות
טופורובסקי (מרלינסקי) רבקה   מדמוני בנימין בני   עובד (שאלתיאל) אידה
טורק דוד   מהדלה (צרפתי) מזל   עזמי (מזרחי) גרציה
יזרעאלי (קובנסקי) בלהה   מזרחי אברהם   עלפי גיל שלום
ינקלביץ (ברקוביץ) מלכה רבקה   מזרחי אליעזר זורי   עראקי קלורמן בת ציון
יעוז (כץ) תמרה תמי   מזרחי יצחק   פינס אריאל ליאון
יעקובי (עזרא) נאוה   מזרחי (רוזנבאום) רחל   פישביין ישראל איזי
כהן אליהו   מזרחי שאול   פסלר יצחק איזי
כהן (כדר) דליה   מיטל (ברונשטיין) רינה   פרומקס אילן
כהן זכריה   מן (קרויזמן) דגנית   פריאל (פריאלניק) אפרים