איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צאלי (ציגלרויט) דורון   רוגוטנר מנשה   שולמן אריה
צארום צדוק   רוגל (וקסלר) מיכאל   שורק (אבן) חרמונה
צביאלי (לויוס) אירית   רוזנבלום אריה   שחם (שטרנגרץ) בלהה
צדוק יגאל   רוזנבלום יחזקאל   שטינברג רמה
צרפתי מזל   רוזנפלד דב   שטינמן מיכאל
קונטס יונינה   רוזנר (בן בסט) עליזה   שטראוס גבריאל
קופמן רחל   רוזנשטיין (גומולקה) אתי   שטרית (אליזוב) ירדנה
קלפטר (אלנר) פרחיה   רוטשילד (זילברשטיין) הניה   שידלוביצקי (ויסברד) שפרה
קריצמן (מאירי) איריס   רושקובסקי (ארליך) לאה   שעשוע (ניסימוב) חוה
קריצמן אמנון   ריבלין יוסף ספי   שרון (טביב) רות
רבינוביץ צביקה   רכטמן שושנה   שרן (אלגיסר) עדנה
רגבי (רוגובסקי) עופר   רצון אלה אסתר   תמיר שלום
רוגוטנר דרורה   שבילי אביתר