איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צרפתי מזל   רוזנבלום יחזקאל   שורק (אבן) חרמונה
קויפמן רחל   רוזנפלד דב   שחם (שטרנגרץ) בלהה
קונטס יונינה   רוזנר (בן בסט) עליזה   שטינברג רמה
קריצמן (מאירי) איריס   רוזנשטיין (גומולקה) אתי   שטינמן מיכאל
קריצמן אמנון   רוטשילד (זילברשטיין) הניה   שטראוס גבריאל
רבינוביץ צביקה   רושקובסקי (ארליך) לאה   שטרית (אליזוב) ירדנה
רגבי (רוגובסקי) עופר   ריבלין יוסף ספי   שידלוביצקי (ויסברד) שפרה
רוגוטנר דרורה   רכטמן שושנה   שעשוע (ניסימוב) חוה
רוגוטנר מנשה   רצון אלה אסתר   שרון (טביב) רות
רוגל מיכאל   שבילי אביתר   שרן (אלגיסר) עדנה
רוזנבלום אריה   שולמן אריה   תמיר שלום