איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צרפתי מזל   רוזנר (בן בסט) עליזה   שטינברג רמה
קויפמן רחל   רוזנשטיין (גומולקה) אתי   שטינמן מיכאל
קונטס יונינה   רוטשילד (זילברשטיין) הניה   שטראוס גבריאל
רבינוביץ צביקה   רושקובסקי (ארליך) לאה   שטרית (אליזוב) ירדנה
רגבי (רוגובסקי) עופר   ריבלין יוסף ספי   שידלוביצקי (ויסברד) שפרה
רוגוטנר דרורה   רכטמן שושנה   שעשוע (ניסימוב) חוה
רוגוטנר מנשה   רצון אלה אסתר   שרון (טביב) רות
רוגל מיכאל   שבילי אביתר   שרן (אלגיסר) עדנה
רוזנבלום אריה   שולמן אריה   תמיר שלום
רוזנבלום יחזקאל   שורק (אבן) חרמונה    
רוזנפלד דב   שחם (שטרנגרץ) בלהה