איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם משה   בן ארצי אוליביה   גינדי משה
אבירם (מזרחי) שמחה   בן ברוך טובה   גל איתן
אברמוב חנה   בן דוד (ליזרוביץ) אטי   גל מנור דבורה
אברמוביץ פלוארט   בן דוד (דודזון) עמיחי   גלבוע סבינה סבי
אדוט (יזרעאלי) רינה   בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   גליקסר (אפשטיין) הניה
אוליאר משה חיים   בן נאים (שלוי) חדוה   גלנטה רפי
אזולאי יהודה   בצר (וישנייביץ) מלכה   גרמי אהרון
איזנברג (אלטמן) רותי   בקר אילונה   דברה מזל
אלוני מרים מיקי   בר לב (מוסאל) גאולה   דוד (לבזובסקי) חנה
אמיתי (יעקובוביץ) שושנה   ברוך יאיר   דרורי (רוט) חמדה
אמיתי שמואל   ברקוביץ יאיר   הופמן (קפלן) אריאלה
אנגל צביקה   ברקוביץ ישעיהו שייע   המאירי יעקב
אנגלברג חיה   ברקן מוטי   וייל מיכאל
אנגלברג פסח ישראל   ג'דה (חזין) דליה   ויינברג (הלפרין) יעל
אפל (בירגר) דורית   גבע תני   ויצמן (ליפשיץ) עדנה
אקרשטיין רחל   גדרון יעקב   ורד עדנה
באשר דניאל דני   גוליברודה (קאופמן) לאה   זיו הרשקוביץ (טרכטנברג) ניצה
בורובסקי אורי   גולן (גורלסקי) הילה   זית נועה
בירן (פסח) שרה   גולן (מזרחי) עוזיאל עוזי   זלצמן ישראל אריה
בלומברג מנחם דן   גילה (בקר) שרי   זק חיה שרה