איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם משה   בירן (פסח) שרה   גולן (מזרחי) עוזיאל עוזי
אבירם (מזרחי) שמחה   בלומברג מנחם דן   גילה (בקר) שרי
אברמוב חנה   בן ארצי אוליביה   גינדי משה
אברמוביץ פלוארט   בן ברוך טובה   גל איתן
אדוט (יזרעאלי) רינה   בן דוד (ליזרוביץ) אטי   גל מנור דבורה
אוליאר משה חיים   בן דוד (דודזון) עמיחי   גלבוע סבינה סבי
אזולאי יהודה   בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   גליקסר (אפשטיין) הניה
אזולאי מרדכי   בן נאים (שלוי) חדוה   גלנטה רפי
איזנברג (אלטמן) רותי   בצר (וישנייביץ) מלכה   גרמי אהרון
אלוני מרים מיקי   בקר אילונה   דברה מזל
אמיתי (יעקובוביץ) שושנה   בר לב (מוסאל) גאולה   דוד (לבזובסקי) חנה
אמיתי שמואל   ברוך יאיר   דורפן (פת) מיה
אנגל צביקה   ברקוביץ יאיר   דרורי (רוט) חמדה
אנגלברג חיה   ברקוביץ ישעיהו שייע   הופמן (קפלן) אריאלה
אנגלברג פסח ישראל   ברקן מוטי   המאירי יעקב
אפל (בירגר) דורית   ג'דה (חזין) דליה   וייל מיכאל
אקרשטיין רחל   גבע תני   ויינברג (הלפרין) יעל
באשר דניאל דני   גדרון יעקב   ויצמן (ליפשיץ) עדנה
בורוביק יוסף   גוליברודה (קאופמן) לאה   ורד עדנה
בורובסקי אורי   גולן (גורלסקי) הילה   זיו הרשקוביץ (טרכטנברג) ניצה