איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם משה   בן ברוך טובה   גל איתן
אבירם (מזרחי) שמחה   בן דוד (ליזרוביץ) אטי   גל מנור דבורה
אברמוב חנה   בן דוד (דודזון) עמיחי   גלבוע סבינה סבי
אברמוביץ פלוארט   בן דור (בונודו) אברהם אברמלה   גליקסר (אפשטיין) הניה
אדוט (יזרעאלי) רינה   בן נאים (שלוי) חדוה   גלנטה רפי
אוליאר משה חיים   בצר (וישנייביץ) מלכה   גרמי אהרון
איזנברג (אלטמן) רותי   בקר אילונה   דברה מזל
אלוני מרים מיקי   בר לב (מוסאל) גאולה   דוד (לבזובסקי) חנה
אמיתי (יעקובוביץ) שושנה   ברוך יאיר   דרורי (רוט) חמדה
אמיתי שמואל   ברקוביץ יאיר   המאירי יעקב
אנגל צביקה   ברקוביץ ישעיהו שייע   וייל מיכאל
אנגלברג חיה   ברקן מוטי   ויינברג (הלפרין) יעל
אנגלברג פסח ישראל   ג'דה (חזין) דליה   ויצמן (ליפשיץ) עדנה
אפל (בירגר) דורית   גבע תני   ורד עדנה
אקרשטיין רחל   גדרון יעקב   זיו הרשקוביץ (טרכטנברג) ניצה
באשר דניאל דני   גוליברודה (קאופמן) לאה   זית נועה
בורובסקי אורי   גולן (גורלסקי) הילה   זלצמן ישראל אריה
בירן (פסח) שרה   גולן (מזרחי) עוזיאל עוזי   זק חיה שרה
בלומברג מנחם דן   גילה (בקר) שרי   חבקין (לובשיס) פנינה
בן ארצי אוליביה   גינדי משה   חג'בי ינון