איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יזרעאל בן ציון   מינקוב אהרון   פוקס ארנון
יניב (פוחצ'בסקי) מיכאל מיכה   מירצקי רן   פלג אשר
יפה (בארי) בתיה   מלכוב שמואל מוליק   פלץ משה
יצחקי מתתיהו   מלניק אריה   פנחס עמיקם
ישקולביץ ליאור   מלניק חיים   פפנהיים אברהם שמואל
כדר יגאל   ממון (כהן) מרים   פרוינד אברהם
כהן (עראקי) דרור   מרנץ (לוין) עדיה   פרידמן (מיטליס) חנה
כהן ניסים   משה (דמארי) נעמי   פרנקו עדינה
כהן עמיקם   משנה אבידור   פרקש (שטוקהמר) רבקה
כרובי (קליביצקי) אורנה   נגר מרדכי   צארום (לוי) מאירה
לביאנט עמוס   נובופרוצקי משה   צוקרמן חדוה
לוגסי (סטולוביץ) פועה   נויבאור (גורודצקי) מאשה   צינוביץ חיים
ליברמן (קוצר) אסנת   סגיס עמיעז עמי   קוטב מאיר
מדליה יעקב   סוברן (מן) תמר   קליין שרה
מדמוני אביגיל   סופר (אבן צור) אורה   קלמוביץ יאיר
מדמוני כוכבה   סיבהי (סייבי) יזהר   קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי
מורג (פיין) ורד   סמולר (ברקוביץ) דניאלה   קמפי רותי
מורג (מורגנשטרן) חיים   סתיו (סיקלר) יהודה   קנדר חנן אהרון
מזרחי דוד   עוזי יחזקאל   רגב זאב
מזרחי חיים   ענבי (חייט) ניצה   רגב (וולפוביץ) זאב