איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חבקין (לובשיס) פנינה   מדליה יעקב   סוברן (מן) תמר
חג'בי ינון   מדמוני אביגיל   סופר (אבן צור) אורה
חורש אלי   מדמוני כוכבה   סיבהי (סייבי) יזהר
חממי עזרא   מורג (פיין) ורד   סמולר (ברקוביץ) דניאלה
טורקיה (חפיף) נגה   מורג (מורגנשטרן) חיים   ספיבק (שער) נילי
טישלר (אברמוביץ) ישראלה   מזרחי דוד   סתיו (סיקלר) יהודה
יאבו חיים   מזרחי חיים   עוזי יחזקאל
יזרעאל בן ציון   מינקוב אהרון   ענבי (חייט) ניצה
יניב (פוחצ'בסקי) מיכאל מיכה   מירצקי רן   פוקס ארנון
יפה (בארי) בתיה   מלכוב שמואל מוליק   פלג אשר
יצחקי מתתיהו   מלניק אריה   פלץ משה
ישקולביץ ליאור   מלניק חיים   פנחס עמיקם
כדר יגאל   ממון (כהן) מרים   פפנהיים אברהם שמואל
כהן (עראקי) דרור   מרנץ (לוין) עדיה   פרוינד אברהם
כהן ניסים   משה (דמארי) נעמי   פרידמן (מיטליס) חנה
כהן עמיקם   משנה אבידור   פרנקו עדינה
כרובי (קליביצקי) אורנה   נגר מרדכי   פרקש (שטוקהמר) רבקה
לביאנט עמוס   נובופרוצקי משה   פת מיה
לוגסי (סטולוביץ) פועה   נויבאור (גורודצקי) מאשה   צארום (לוי) מאירה
ליברמן (קוצר) אסנת   סגיס עמיעז עמי   צוקרמן חדוה