איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קלמוביץ יאיר   שגיב (סמיטנקה) ציון   שלמון (רוזנפלד) ברכה
קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי   שובינסקי יהודה   שלנג ניסן
קמפי רותי   שובינסקי משה   שמאי אברהם
קנדר חנן אהרון   שחורי (אלבר) רפאלה   שמיר (שטויר) שאול
רגב זאב   שחר יואב   שני (קרומהולץ) אברהם אבי
רגב (וולפוביץ) זאב   שטאל זאב   שניידר (קוזי) גאולה
רהב (סולימן) עובדיה בדי   שטרן (סינואני) צילה   שריקי (אביוב) שושנה
רוזנפלד יחיאל   שטרנפלד (דמצ'ינסקי) זהבה   שריר (קראוס) טלילה
רון מלכה   שינפלד שמאי   שרעבי (יעקובי) לאה
רכס דרור   שכטר (אוליבנבוים) דפנה   שרף יעקב
שגיא יצחק   שלגי יוסף ספי   תמרין (רון) יעל