איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רהב (סולימן) עובדיה בדי   שחר יואב   שמאי אברהם
רוזנפלד יחיאל   שטאל זאב   שמיר (שטויר) שאול
רון מלכה   שטרן (סינואני) צילה   שני (קרומהולץ) אברהם אבי
רכס דרור   שטרנפלד (דמצ'ינסקי) זהבה   שניידר (קוזי) גאולה
שגיא יצחק   שינפלד שמאי   שריקי (אביוב) שושנה
שגיב (סמיטנקה) ציון   שכטר (אוליבנבוים) דפנה   שריר (קראוס) טלילה
שובינסקי יהודה   שלגי יוסף ספי   שרעבי (יעקובי) לאה
שובינסקי משה   שלמון (רוזנפלד) ברכה   שרף יעקב
שחורי (אלבר) רפאלה   שלנג ניסן   תמרין (רון) יעל