איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יושע שמואל   מירצקי גיורא   פיס (אביוב) תרצה
יזרסקי רמי   מרגלית שמזה (קלדרון) אסתר   פישביין (סרבניק) לאה
יניב (פוחצ'בסקי) אמנון צבי   נאור ירדנה   פלג (טובמן) שרה שרי
יניב (פוחצ'בסקי) עצמון דניאל   נוי (פניני) בתיה   פנחס אהוד
כדר אברהם   נוימן (רגבי) אביגיל   פס נתנאל נתי
כהן (שחר) אידה   נתיב (ישעיהו) ורדה   פריאל (פריאלניק) מאיר
כהן אמיר   סגיס גלי   פריד יוסף ברוך יוסי
כהן יוסי   סורסקי (הדה) פרידה   פרידברג (זילמן) רותי
כהן מזל   סיאני (טביב) אורלי (ליאורה)   פרידמן אהרון
כהן נעמי   סינואני שלום   פרנקו אלי
כהן (אזולאי) עדינה   סניור משה   צייזלר (פרומבה) אורה קלרה
לביא (גרין) יהודית   עומסי יורם   צלליכין אורי
לוי (טביב) צביה   עזר (ספקטור) חנה   צרפתי יוסף
לוין (ובר) אורה   פאר צביקה   צרפתי (ג'רופי) שרה
מאירוביץ (חיטרוש) מרים   פיילכנפלד יוסף   קאופר מרדכי מוטי
מדמוני מאיר   פיין בעז   קוטלובסקי גדעון
מורן (קרויזמן) שמואל שמוליק   פיין דרורה   קולברג יצחק
מושכל (גולדברג) אילנה לנה   פינס (חייט) הניה   קושניר יעקב קובי
מילר כתריאל   פינס מלכה   קזושנר אהרון
מינקוב שושנה   פיס יוסי   קלר (ליובין) רות