איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יזרסקי רמי   נאור ירדנה   פנחס אהוד
יניב (פוחצ'בסקי) אמנון צבי   נוי (פניני) בתיה   פס נתנאל נתי
יניב (פוחצ'בסקי) עצמון דניאל   נוימן (רגבי) אביגיל   פריאל (פריאלניק) מאיר
כדר אברהם   נתיב (ישעיהו) ורדה   פריד יוסף ברוך יוסי
כהן (שחר) אידה   סגיס גלי   פרידברג (זילמן) רותי
כהן אמיר   סורסקי (הדה) פרידה   פרידמן אהרון
כהן יוסי   סיאני (טביב) אורלי (ליאורה)   פרנקו אלי
כהן מזל   סינואני שלום   צייזלר (פרומבה) אורה קלרה
כהן נעמי   סניור משה   צלליכין אורי
לביא (גרין) יהודית   עומסי יורם   צרפתי יוסף
לוי (טביב) צביה   עזר (ספקטור) חנה   צרפתי (ג'רופי) שרה
לוין (ובר) אורה   פיילכנפלד יוסף   קאופר מרדכי מוטי
מאירוביץ (חיטרוש) מרים   פיין בעז   קולברג יצחק
מדמוני מאיר   פיין דרורה   קושניר יעקב קובי
מורן (קרויזמן) שמואל שמוליק   פינס (חייט) הניה   קזושנר אהרון
מושכל (גולדברג) אילנה לנה   פינס מלכה   קטלובסקי גדעון
מילר כתריאל   פיס יוסי   קלר (ליובין) רות
מינקוב שושנה   פיס (אביוב) תרצה   קלר רפי
מירצקי גיורא   פישביין (סרבניק) לאה   קרוק קורמן אהובה
מרגלית שמזה (קלדרון) אסתר   פלג (טובמן) שרה שרי   רהב יורם