איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזנפלד (אופק) שולה   שטנר (בורק) בתיה   שפרן דורון
רויטר יעקב יוסף   שיין (שרעבי) סמדר   שקולניק אילן
רוסטמי מוטי   שלו (וינשלבוים) אבנר   שקולניק (לבה) לאה
ריטר זמיר יצחק   שמאי נתן   שרעבי (אליזוב) אביבה
רינגר אורם   שמר טובה   שרעבי אילן
שבתאי (סמיטנקה) שרה   שני (רייטר) נילי   תמיר עקיבא