איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כץ שמואל   ספיר אבשלום   קלינגמן (בנדר) עליזה
לוי דני דניאל   ספיר (שולברג) ענת   קצורין מולי
לוי ליאון   סררו יהושע שוקי   רביב (רבינוביץ) שמואל מומי
לוי ליאורה   עזיזה (מימון) לילי מרגלית   רוט מאירה
לוין (גרין) יהודית   פאר מנחם ממי   רונן רוזנבאום (סגל) תמר
לייזרוביץ אריה   פולני (רביד) אורנית   רצון יוסף
ליפשיץ יצחק   פולק ישראל   שוחט (רוז'נסקי) אירית
לישנסקי אורי   פיס פריד עידית   שחר אריה
מדמוני דבורה   פלדמן חיים   שטמר (אביוב) יהודית דיתה
מוקטל יורם   פלדמן משה   שי (שבילי) סמדר
נגר אבנר   פפנהיים בנימין זאב   שמאי אביב
נתן (מילר) נחמה   קוזי יוסף   שמש (יוסף) שלומית
סיאני רמון   קויפמן דורית   שפריר (רגבי) אלישבע
סמסון רמי   קינר (קליביצקי) יחזקאל