איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סרפיאן (אלמוזנינו) דורית   רגב (וולפוביץ) יאיר   שוורצמן (מזרחי) יפה
פולק שלום   רובינשטיין ברוך   שולמן (יצחק) מישאלה
פלג ליאור   רוזן גד   שמאי (הלוי) ארנה
פרידמן משה   רוחה אביתר   שמאי יגאל
פרידמן עמיר   רוט יגאל   שפרן (שביט) ורד
קג'רי אטילה   רחמים (אביוב) נעמה   שפרן עופר
קוטמן (אברמוב) רונית   רצון עופר   שקד (נוה) דורית
קורין איילון (מלחי) נורית   שאול אהוד   ששון (חסון) אביאלה
קיטררו (שפירא) ענת   שבילי דניאלה