איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורנשטיין יעל   לוינשטיין ברק   שווארץ מתן
זמסקי מאור   קלוז'ני (יעקובוביץ) מעיין   שפירא קלטר ישי
לוי אליעד   רוחימוביץ בן ציון   תמרי לירון