איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   (בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבולעפיה אבנר
איל   (בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבולעפיה אהובה
(מוקטל) אסתר   נופר   אבולעפיה בוליסה
(זמל) גילי   (בנימיני) פזית   אבולעפיה בוסתנאי
גלי   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה גדעון
(קרן) דינה   (כדר) רונית   אבולעפיה (אולמן) דינה
(זמל) הדר   (כהן) רחל   אבולעפיה דפנה
הילי   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
(רייכשטט) הני   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
(בן ארצי) חגית   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(זרחוביץ) חיה   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
(בן יוסף) חיה   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
(צלאל) טל   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
יאן   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
(לוי) יהודית   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
יהונתן   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
יורם   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
(שורצברג) יעל   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
(לוי) מאירה   אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה
מעיין   אבוטבול יוסף   אבולעפיה שלמה