איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אינה   אברמוביץ חגי   אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה
אברמוביץ אלחנן   אברמוביץ חוה   אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל
אברמוביץ אליהו   אברמוביץ חיה   אברמוביץ מרדכי
אברמוביץ אנה   אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה
אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
  אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אברמוביץ משה
אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
  אברמוביץ (מיט) טובה   אברמוביץ מתתיהו
אברמוביץ אריה   אברמוביץ טל   אברמוביץ נחמיה
אברמוביץ אריה ליב   אברמוביץ יהודה ליב   אברמוביץ נעמי
הורים: נחמיה, חנה
אברמוביץ בנימין   אברמוביץ יהושע   אברמוביץ נעמי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אברמוביץ יעקב
הורים: מנחם מנדל, אסתר; בת זוג: רוזה רייזל; לידה: 1875
  אברמוביץ נתן
הורים: מרדכי, לאה; בת זוג: מרים מירצה; לידה: 1915
אברמוביץ (צלליכין) בתיה   אברמוביץ יעקב
הורים: שלמה, רחל; בת זוג: רותי; לידה: 1931
  אברמוביץ נתן
אברמוביץ גולדה   אברמוביץ יצחק   אברמוביץ (וולברגר) סוניה
אברמוביץ גיא אנטין   אברמוביץ יצחק בן ציון   אברמוביץ (מזרחי) עדנה
אברמוביץ גליה   אברמוביץ ישראל   אברמוביץ (פלדמן) עודדה
אברמוביץ גרשון צבי   אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   אברמוביץ עוז
אברמוביץ דוד   אברמוביץ (זינגר) לאה   אברמוביץ עופר
אברמוביץ דן   אברמוביץ מישכאל   אברמוביץ (ויזפלד) עטל
אברמוביץ הדס   אברמוביץ (גימנייר) מלה   אברמוביץ עקיבא
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם, צפורה; בת זוג: חיה שרה; לידה: 1843
  אברמוביץ (לויטה) מלכה   אברמוביץ פלוארט
אברמוביץ זאב
הורים: אברהם אטקה, מלכה; בת זוג: בתיה; לידה: 1914
  אברמוביץ מלכה   אברמוביץ צבי