איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגם (בין) עמית   אדיבי (פינשטיין) רחביה   אדם (אדמוביץ) אבשלום
אגם פרדי שלמה   אדינבורג בצלאל   אדם (כץ) אורה
אגם (סמילנסקי) צלה   אדינבורג גילה   אדם אילנה
אגם רון   אדליס יוסף   אדם אסתר
אגם רינת   אדלמן אהוד   אדם (אדמוביץ) שמואל
אגם שרון   אדלמן טובה   אדמוב אברהם
אדג'י חיים   אדלמן יהודה   אדמוב בוריס דב
אדג'י שושנה   אדלמן יואב   אדמוב (ממבוש) חיה
אדוט (יזרעאלי) רינה   אדלמן (קיפניס) נטע   אדמוב משה
אדוט שלמה   אדלמן עודד יהודה   אדמוב עודד
אדונילו (יגודה) טובה   אדלר (אייזן) אורית   אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה
אדונילו יוסף   אדלר אפרים   אדמוביץ אדם
אדורם אורנה   אדלר בנימין   אדמוביץ (יעקובי) בת ציון
אדורם (שוסטר) אמנון   אדלר טובה   אדמוביץ דבורה
אדורם אריאל   אדלר (תורן) נועה   אדמוביץ זיו
אדורם דבורה   אדלר רבקה   אדמוביץ חוה
אדורם דפנה   אדלשטיין גדעון   אדמוביץ יערית
אדורם רוני   אדלשטיין (טויבר) יוכבד   אדמוביץ כפיר
אדיבי (בלום) לינה   אדלשטיין משה   אדמוביץ משה
אדיבי רבקה   אדלשטיין (פרידמן) סוניה   אדמוביץ משה
בת זוג: דבורה