איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדלר בנימין   אדמוב בוריס דב   אדמוביץ אדם יורם
אדלר בנימין יהודה   אדמוב (ממבוש) חיה   אדמוביץ אדם מרים
אדלר הנריך   אדמוב משה   אדמוביץ אדם מתיתיהו
אדלר חנה   אדמוב עודד   אדמוביץ אדם פסיה
אדלר טובה   אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   אדמון משה
אדלר יוסף   אדמוביץ אדם   אדמון ציפי
אדלר יצחק   אדמוביץ (יעקובי) בת ציון   אדמוני (יודילוביץ) נעמי
אדלר לוטה   אדמוביץ דבורה   אדמס מרג'ורי
אדלר (תורן) נועה   אדמוביץ זיו   אדנבורג אסף
אדלר רבקה   אדמוביץ חוה   אדנבורג בן ציון בנצי
אדלשטיין גדעון   אדמוביץ יערית   אדנבורג מיכל
אדלשטיין (טויבר) יוכבד   אדמוביץ כפיר   אדנבורג (ג'דה) מרים
אדלשטיין משה   אדמוביץ משה   אדר אורון
אדלשטיין (פרידמן) סוניה   אדמוביץ משה
בת זוג: דבורה
  אדר אורי
אדם (אדמוביץ) אבשלום   אדמוביץ ניסן   אדר אסיה
אדם (כץ) אורה   אדמוביץ תקווה   אדר חיה
אדם אילנה   אדמוביץ אדם אליעזר   אדר (רבינוביץ) יוסף יוקה
אדם אסתר   אדמוביץ אדם דבורה   אדר יחזקאל
אדם (אדמוביץ) שמואל   אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   אדר יעל
אדמוב אברהם   אדמוביץ אדם יוסי   אדר נועה