איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני יצחק   אהרוני פרחיה   אהרונסון (גוט) עדה
אהרוני ישראל
בת זוג: שרה
  אהרוני צבי   אהרונסון עירית
אהרוני ישראל
הורים: צבי, הדסה; בת זוג: אירית; לידה: 1950
  אהרוני רחל   אהרונסון ערן
אהרוני לילך   אהרוני רינה   אהרונסון ערן
הורים: נדב, עדה
אהרוני מאיה   אהרוני (מזרחי) רינה   אהרונסון (שאלתיאל) פאולה
אהרוני (דמארי) מאירה   אהרוני (גולן) שלומית   אהרונסון פריץ
אהרוני מיה   אהרוני שרה   אהרונסון (פלוטניק) צילה
אהרוני מיטל   אהרוני (חכים) שרה   אהרונסון רודי שמואל
אהרוני (זאוברמן) מירה   אהרונסון אמנון   אהרונסון (פולטוב) רוזה
אהרוני מירי   אהרונסון (לוי) ברכה   אהרונסון שושנה
אהרוני (כהן) מרים   אהרונסון גד יוסף   אוארבך יואב יובי
אהרוני משה   אהרונסון זאב   אוארבך מרים
אהרוני נדב   אהרונסון חיים הורסט   אוארבך (טולקובסקי) עדה
אהרוני (אייזנר) נילי   אהרונסון יוחנן   אוארבך שמואל
אהרוני עזרא עוזי   אהרונסון יונה   אוברלנדר חיה
אהרוני (רובינפלד) עירית   אהרונסון יעל   אוברלנדר מיכאל
אהרוני עמיקם   אהרונסון מאיר   אוברלנדר מנחם
אהרוני עמיר   אהרונסון (קוזי) מאירה   אוברלנדר שרה
אהרוני עמית   אהרונסון מיכל   אוברמן (קפלון) אביבה
אהרוני ענת   אהרונסון נדב   אוברמן איתן