איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוברמן אלי   אוברמרס (ופסי) רחל   אוזי (גנץ) אריה
אוברמן ברני דב   אוברמרס רפאל   אוזי (קוסובסקי) צילה
אוברמן דב   אוברמרס תמרה   אוזלבו ישראל
אוברמן דניאל   אוברציגר גל   אוזן (שמשוני) כרמלה
אוברמן חנן   אוברציגר עומר   אוחנה אברהם
אוברמן יורם   אוברציגר תומר   אוחנה (בשארי) אילנה
אוברמן כרמית   אוגוז אבא   אוחנה דוד
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   אוגוז אסתר   אוחנה ירון
אוברמן מאי   אוגמן זלמן   אוחנה תומר
אוברמן משה   אוגמן חנה   אויברך (יאכט) ציריל
אוברמן עומר   אוגרודין העני   אוירבך אביעזר זליג
אוברמן רבקה   אוגרודין יוסף   אוירבך בלומה
אוברמן רוני   אוורבוך אסתר   אוירבך (קוטק) ג'ני
אוברמן (קשה) שושנה   אוורבוך ישראל   אוירבך יואל זאב
אוברמן שמעון   אוז'לבו איל   אוירבך יעקב
אוברמרס אביטל   אוז'לבו (סולימן) גלילה   אוירבך מנחם
אוברמרס דן   אוז'לבו יהודה   אוירבך מנחם נתן
אוברמרס דפנה   אוז'לבו ישראל   אוירבך (אויערבאך) משה
אוברמרס וים   אוז'לבו שלמה   אוירבך (הירש) רוזה
אוברמרס (ואן דאם) טסה   אוזון (עזומי) שרית   אוירבך שושנה