איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוירבך שמואל   אוליאר שרון   אולינקי (ויסמן) חוה
אולבסקי מאיר לייב   אוליאר מחוזאי סימה   אולינקי (הוכברגר) יוכבד
אולבסקי משה   אוליבן (אוליבנבוים) אליעזר   אולינקי יונה
אולבסקי שיינדל   אוליבן חדוה   אולינקי יונתן
אולדנפרב אסתר   אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   אולינקי יעקב
הורים: יהונתן, מרים; בת זוג: אסתר; לידה: 1900
אולדנפרב זלמן   אוליבנבוים מרדכי   אולינקי יעקב
הורים: אברהם, מרים; לידה: 1959
אולדנפרב (רינגלר) טובה   אוליבנבוים מרדכי מרקו   אולינקי יצחק
הורים: יהונתן, מרים; בת זוג: בתיה; לידה: 1905
אולדנפרב ישראל   אוליבנבוים (כהן) מרים   אולינקי יצחק
הורים: יונתן, חוה; לידה: 1968
אוליאר אסא   אוליבנבוים נילי   אולינקי (ברגר) מלכה
אוליאר דותן   אוליבנבוים רחל   אולינקי מרים
אוליאר הראל   אוליבנבוים שלמה   אולינקי (רוזנפלד) מרים
אוליאר חנוך   אוליבר ארי יעקב   אולינקי עודד
אוליאר ליה   אוליבר (קפלון) יהמינה   אולינקי (לוסקי) ענת
אוליאר מעיין   אוליבר ירוחם   אולינקי רונן
אוליאר משה חיים   אוליבר משה דוד   אולינקי תמר
אוליאר עלמה   אוליבר עודד   אולמן אדגר
אוליאר רז   אולינקי אברהם   אולמן (רוזנברג) אלישבע
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   אולינקי (שטימלר) אסתר   אולמן מרגריטה
אוליאר שמואל   אולינקי (ורשבסקי) בתיה   אולסקה (ניימן) עדה
אוליאר שרה   אולינקי גלעד   אולפינר אביתר