איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שפוב אברהם   שפיגלמן (זינגר) בתיה   שפייר שרה
שפוב (הלוי) שלומית   שפיגלמן נפתלי   שפייר תמר
שפורקר אגם   שפיגלמן צבי   שפילברג אריה
שפורקר אופיר   שפיגלמן שמואל   שפילברג יעקב
שפורקר ספיר   שפיגלמן תמר   שפילברג משה
שפורקר עדי   שפיטלניק דוד   שפילברג (דרור פרימן) עדינה
שפורקר (הירש) רונית   שפייזמן יוסף   שפילברג עדינה
שפורקר שיר   שפייזמן מרדכי   שפילברג רות
שפטל (קולבבסקי) אסתר   שפייזמן שרה   שפילמן (סילברט) אביבה
שפטל אריה   שפייר אריאל   שפילמן אייל
שפטל יצחק   שפייר גיא   שפילמן אמיר
שפטל יצחק
הורים: אריה, פניה
  שפייר דוד   שפילמן (גולדנברג) ורדה
שפטל (רבינוביץ) פוליה   שפייר דני   שפילמן טובי
שפטל פניה   שפייר ורד   שפילמן (יעקובוביץ) מיכל
שפי דודי   שפייר (פרימן) ורדה   שפילמן מתן
שפי (שפיצר) דן   שפייר טל   שפילמן נגה
שפי מאשה   שפייר יעל   שפילמן פרי
שפי (קוסובסקי) מיה מלכה   שפייר לודוויג   שפילמן (לוי) צאלה
שפיגל (קלאוס) בלומה ברטל   שפייר עמית   שפילמן צבי
שפיגל חיים אנריך   שפייר קרן   שפילמן קלואה