איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרף משה   שרר (סולימן) לאה   ששון זיו
שרף פסיה   שרר (גרינוולד) ליאורה   ששון (בירגר) יהודית
שרף רגינה   שרר (סולימן) מוטי מרדכי   ששון יוסי
שרף שלמה   שרר מרדכי   ששון יעקב
שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה   שרר משה   ששון יפה
שרפהרץ מאיר   שרר עמית   ששון (מזרחי) יפה
שרפהרץ מנחם מנדל   שרר ענבל   ששון נסים
שרפהרץ צפורה   שרשבסקי אליעזר   ששון (כהן) פנינה נני
שרצ'יק ווילי   שרשבסקי אסתר אסנת   ששון (כדריה) רחל
שרצ'יק (קופלר) קלרה   שרשבסקי אריה   ששון שאול
שרקון אליעזר   שרשבסקי ברוריה   ששון שי
שרקון חנה   שרשבסקי זונדל   ששון שמואל
שרקון יוסף   שרשבסקי נח   ששתיאל (אלפיא) צלחה
שרקון יוסף שאול   שרשבסקי פנינה פרלה   שתדלר ישעיהו
שרקון רחל   שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל   שתדלר (אברמסון) נעמי
שרקון שמואל מרדכי   שרשבסקי שמואל   תאומים גרונה
שרר (ניבוד) אסתר   ששון (חסון) אביאלה   תאומים יעקב מרדכי
שרר דני   ששון אברהם   תאומים פרנקל אביה
שרר ישראל
הורים: משה, לאה
  ששון אורנה   תאומים פרנקל דרור
שרר ישראל
בת זוג: לימור
  ששון אליהו   תאומים פרנקל הדר