איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שפרן ישעיהו שייקה   שצ'גלוויצקי אברהם   שקד (עציון) אורית
שפרן (שליט) מיכל   שצברג (שלוש) אתי   שקד אורלי
שפרן מנחם מנדל   שצברג יחזקאל חזי   שקד אמרי
שפרן נחמה   שצוב יהושע   שקד אנה
שפרן (גלבר) נעימה   שצוב מוסיה   שקד (גרייצר) אסתר
שפרן עופר   שצמן (המבורגר) מיכל   שקד (וינברג) אתי איטל מרים
שפרן עמית   שצמן צבי   שקד (גלוסקא) ברכה
שפרן רוני   שצקי אילנה   שקד גיורא
שפרן רחל   שצקי שמואל   שקד (נוה) דורית
שפרן רייזה   שק (ליבמן) טובה   שקד (לזר) דליה
שפרן רתם   שק ישעיהו   שקד (בן דוד) הדר
שפרן שרגא פייביש   שק משה   שקד חיה
שפרן תמר   שק צבי   שקד יוני
שץ בוריס יששכר   שק רוזה   שקד (שנק) יורם
שץ (בירנבוים) גילה   שק שמואל   שקד יששכר
שץ ויקטור   שקאל אברהם דב   שקד כרמלה
שץ יעקב   שקאל יונה טויבה   שקד מאור
שץ יעקב
בת זוג: ריבה
  שקד (מנדל) אבנר   שקד מיכל
שץ מרים   שקד אדר   שקד מירב
שץ (ברוק) ריבה   שקד אורי   שקד משה