איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תמרי גלעד   תמרין יהונתן   תעיזי שלמה
בת זוג: שושנה
תמרי (ברניצקי) דבורה בולה   תמרין (רון) יעל   תעיזי שרה
תמרי דוד   תמרין רון   תפוח משה
תמרי זיוה   תמרלין חנה   תפוח שרה
תמרי (טייטלמן) יעקב   תמרלין ישעיהו   תרח בתיה
תמרי (טייטלבוים) לאה   תנעמי (לפיד) יעל   תרח מתתיהו
תמרי לירון   תנעמי יעקב   תרם (מלוביצקי) שירי
תמרי מאיה   תנעמי ירון   תרשיש אהרן
תמרי (רום) מלכה   תנעמי (שמר) מרב   תרשיש זהבה
תמרי (גרשוני) נאוה   תנעמי משה   תשבי אורי
תמרי עמיר   תנעמי סער   תשבי איילת
תמרי רועי   תנעמי ענבר   תשבי בן ציון
תמרי (רוזנטהל) רות   תנעמי ראם   תשבי גאולה
תמרי שי   תנעמי רביד   תשבי גל
תמרי שירה   תעיזי איל   תשבי דוד
תמרי (איזנברג) שרון   תעיזי (גדסי) אילה   תשבי זהר
תמרי שרי   תעיזי דניאל   תשבי כרמית
תמרי יוגב נעה   תעיזי משה   תשבי (סוקוסובסקי) נאוה
תמרין אריאל   תעיזי שושנה   תשבי (דישבק) נחמיה
תמרין דוד   תעיזי שלמה   תשבי (שקולניק) רחל