איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארנהיים ז'ק היינץ   וויין (רוזין) עליזה   כדר (פרוור) נעמי
בוקסר (וייסברג) אסתר   וינצלברג (קנר) אידג'ה   סימון בן
בוקסר זלמן סולומון   זקס (אלכמיסטר) בריינדל   סימון (אפשטיין) מלכה מטילדה