איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   וולפרט נתן זליג   מרקוס ליליאן
היילישר (מרקוס) דורה רוז   מרקוס הרי צבי הירש   מרקוס פטר הימן
היילישר מנחם   מרקוס ויליאם   סגל בנימין זוסמן שמעון
וולפרט אברהם איב   מרקוס זליג   פינק דיויד
וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי   פינק (מרקוס) דנה
וולפרט הרשל צבי   מרקוס יוסף אהרון