איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפשטיין זהבה גולדה   כהנוב (שמוליצנסקי) לינה לאה   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי
גלין (פוסיצ'לסקי) ברטה בתיה   נוימן בן סירא   קרישבסקי משה מוריס
גלין יצחק   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה   שמוליצ'נסקי שמעון אליעזר