איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי שמחה בונים   דשבסקי (עוזרי) אסתר   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
אשכנזי אפרים   דשבסקי יוסף   קרניאל ישעיהו
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה   שוורצמן יגאל
בן ארי (ציגלרויט) טובה-גיסה   זיידמן רפאל   שוורצמן מרטה
ברונשטיין (בן זאב) לאה   יודוביץ אורי   שוורצמן שמעון
ברונשטיין צבי   לדאני (טביב) בת ציון    
גיסין אריה לייב   פרומקיס יעקב