איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי שמחה בונים   גיסין אריה לייב   פרומקיס יעקב
אשכנזי אפרים   דשבסקי (עוזרי) אסתר   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
אשכנזי (אברמוביץ) צפורה   דשבסקי יוסף   קרניאל ישעיהו
בן ארי (ציגלרויט) טובה-גיסה   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה   שוורצמן יגאל
ברונשטיין (בן זאב) לאה   זיידמן רפאל   שוורצמן מרטה
ברונשטיין צבי   לדאני (טביב) בת ציון   שוורצמן שמעון