איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
עמבור חיים פנחס   ציפרין אסף   רוזן יהודית
עמבור (ייבין) שולמית   קומרוב אברהם   שובינסקי (בסקינד) יעל
פזנר (אברהם, יוכבדזון) חנניה   קופ (וייסברוט) בתיה   שובינסקי יצחק
פינברג איווט   קוצר חנה   שוהם (פינקלשטיין) זאב
פינברג דניאל   קוצר (קוצ'רסקי) יהודה   שוהם (פינברג) צילה
פינברג (אלוני לינדה) יפה   קיפרמן (סולימן) אסתר   שולנר יששכר
פישר (הרפז) מאירה   קליבנוב יעקב   שטיינברג סלע (לוי) חנה
פישר משה   קלימקר דב   שטיינברג סלע קורט
פלג (שיטרית) אהובה   קלימקר דוד   שלח (שולוחוביץ) חיים
פלג (מוסאל) יוסף   קלימקר יוסי   שלמה אורה
פרנקל (נוידורף) גניה   קלימקר צפורה   שלמה (סולימן) שמעון
פרנקל יונתן   קלס אהרון   שמרת (שטיאסני) צבי טומי
פרנקל יצחק   קרישבסקי מרדכי מרקו   שפר (פישר) דוד
פרנקל נחה   קרישבסקי (מורדכוביץ) שרה   שרמן (בסקינד) מאירה
פרנקל נתנאל סני   קרניאל (כהן) ויקטוריה   שרמן מוריס
פרנקל (לופובסקי) שפרה   קרניאל מרדכי