איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג אילן   ויינר יוסף   פיאלקוב (בסקינד) יהודית
בלקינד עוזי   וינוקור דב   פיאלקוב משה
בן אליהו (שינברג) חנה   ויסמן יגאל   צפרוני (צפלביץ') גבריאל
בן אליהו יעקב   זלצמן-ויסמן פנינה   קביזון (אברמוב) פנינה
ברדן ישראל   זמורה (הולצמן) אהובה   רוזנפלד יגאל
ברס אהרון   יעקובוביץ (ויס) אסתר   רופמן בוריס דב
ברסלר (חיסין) רנה   ירקוני (מוזס) אביבה   רצון (כהן) שרה
גורביץ יצחק   ירקוני מנשה   שלנג ניסן
דרור פרימן אילן   מרימס נח   שרפהרץ (פלברט) לאה עליזה
הוכמן מרדכי   עזרוני חנה   שרפהרץ מאיר
הימן ישראל   פאפו אדלה