איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דורון (יאגר) רוני   לביא (לוי) מנחם   רונן (קאושנסקי) אברהם
ידלין אשר   מרגלית (מרגוליס) משה    
יפת (שיינס) משה   פלג (פכט) אברהם