איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פדרמן דוד   קליין (בן שחר) זלדה   רובינשטיין (פישצנר) מרים
פיכטלברג (קורץ) לאה   קלס משה   רוזנובסקי מנחם מנדל
פינברג אבשלום   קרישבסקי גרשון יצחק   רזניק ישעיהו
פלסקי (קזושנר) חוה   קרישבסקי לילי   רזניק (סטונזנסקר) לובה
פריאלניק פרידה   קרצ'בסקי (אהרוני) שרה   שדמון יוסף
פרידמן (עמיאל) בלה   רבינוביץ דוד   שילוני (רפפורט) יהודית
פרידמן גיא משה יעקב   רגבי (רוגובסקי) מאיר   שיריזלי שלמה ישראל
פרס (פפירמייסטר) מרים   רגבי (לנדמן) רות