איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   כרסנתי (קוקיה) שרינה
אביוב (יעקובי) פורים פרומה   דימנט בעריל דוב   ליבונטין יהודה ליב הכהן
אחיטוב אביגדור נטע   הולמן טוביה   ליבונטין (זוסמן אפשטיין) קריינה לאה
אחיטוב חיה לאה   הולמן (קמינסקי) שרה לאה   ליבין (יאנס) יוסף לייב
אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה   היסמן שרגא פיבל   ליברמן פנחס
בולקינד (בולקין) אלחנן   הירשפלד (וורנר) חיה מלכה   ליברמן רחל
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   הירשפלד חיים   מוקטל (אלבוקרק) ריינה
בורשטיין מנחם מן   הירשפלד שמואל   מזי"א אהרן מאיר
בן יהודה (פרלמן) אליעזר   ויס משה בער דב   מזי"א (גוטמן) איגניה
ברויזמן אמה טעמע   ויס נטע צבי   מזי"א אליהו רוניא (רנה)
ברויזמן יעקב אשר   זיזובי יצחק   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק
ברלין אליהו   זיזובי רחל   נוסבאום יצחק
ברלין (פוליאקוב) ציטה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   סגל (אוגרודין) רבקה
ברמן הרי   זליבנסקי מאיר   סגל שמואל יצחק
ג'מילי מזל   חיון אליהו   עץ הדר (שיינבאום) ישראל חיים
גוטמן יצחק ניסן   חיון יעקב   פינברג (ציפרמן) ברטה
גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   חיון (גנסיה) שמחה   פינברג הר-תפארת יוסף
גורדון רחל   טופורובסקי אהרון   פישצנר הניה
גורדון (יעקבזון) שרה   כץ טוביה גדליה   פישצנר צבי
גיסין אריה לייב   כרסנתי נסים   צלניקר (קפלן) צפורה