איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   ברוק (שיינברגר) חנה   כץ (אבא) אבי
אלכמיסטר יוסף   גורדון (ברעם) רוניה   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני
אנגלברג רות   הלוי משה מוני   נתניהו בן ציון
ארנון ברוך מרדכי   ובר חיים   נתניהו (סגל) צלה
בלוך אהרון   וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   פלום מקס
בלוך (פינברג) דורה   חרובי (בוקסר) שמואל   פפנהיים ביאטה
בן דרור דב   חרל"פ יצחק מאיר   פפנהיים יעקב
בן דרור רוזין   יאפו (הופמן) עדית   קניג (חנקין) רוזה