איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרשקוביץ (להר) צביה   לביא (קמפי כהן) זוזי   צמח עוזי
טביב בנימין   לביא (לוינשטיין) פרדי גד   צמח (גולדנזון) רחל
טביב (כהן) מלכה   צמח (קרופניק) משה   קמפי שאול