איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גורדון יעקב   יעקובי נחמיה   קחם בנימין
גיספן (ג'ספן) יוסף   כץ אברהם אבא   רודיטי (טרטקוב) חנה
חוינה (פייגנבאום) בתיה בשה   פלטין עדינה   שטאל זאב